1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? icon

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?

Reklamlari:Indir 33.1 Kb.
Title1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?
Date conversion31.07.2013
Size33.1 Kb.
TypeDocuments
Source
1) 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?


2) Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayı ile iki basamaklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır?


3) Amcamın yaşı onlar basamağında “4” bulunan iki basamaklı en küçük çift sayıya eşittir. Amcamın 18 yıl sonraki yaşı kaçtır?


4) Bizim okulun erkek öğrenci sayısı, yüzler basamağında “3” bulunan en büyük çift sayıya eşittir. Kızlar ise erkelerden 72 eksiktir. Okulumuzda toplam kaç öğrenci bulunmaktadır?


5) Batuhan’ın okuduğu kitabın sayfa sayısı onlar basamağı “6” olan iki basamaklı en küçük çift sayıya eşittir. Batuhan kitabının 29 sayfasını okumuştur. Geriye kaç sayfası kalmıştır?

6) Sınıf kitaplığımızda bulunan kitapların sayısı yüzler basamağında “2” bulunan en küçük tek sayıya eşittir. Bu sene 49 tane daha kitap aldık. Kitaplığımızda kaç kitap oldu?


7) 3, 0, 9 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?


8) Fabrikamızda çalışan işçilerin sayısı üç basamaklı en büyük tek sayıya eşittir. Erkeklerin sayısı ise yüzler basamağında “4” rakamı bulunan üç basamaklı en küçük sayıya eşittir. Kızlar kaç kişidir?


9) 602 – 78 – 833 – 125 doğal sayılarını büyükten küçüğe sıraladığımızda sonuncu sayı ile üçüncü sayının toplamı kaçtır?


10) 41 ile 49 arasındaki çift sayıların toplamı kaçtır?
1) (4 x 100) + ( 2 x 10 ) + ( 5 x 1 ) şeklinde çözümlenmiş olan sayı, üç basamaklı en küçük tek sayının toplamı kaçtır?


2) “a25” üç basamaklı bir doğal sayıdır. “a” yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?


3) 487 sayısının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır?


4) Dört basamaklı en küçük sayı ile üç basamaklı en küçük sayının sayı değerleri farkı kaçtır?


5) 3 yüzlük ve 5 birlikten oluşan sayının basamak değeri ile sayı değerleri farkı kaçtır?

6)4K8 üç basamaklı doğal sayıdır. Sayı değerleri toplamı 17 olduğuna göre “K” yerine hangi sayı yazılmalıdır?


7) Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük sayının sayı değerleri toplamı kaçtır?


8) 474 doğal sayısında tekrar eden “4” rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?


9) 35A üç basamaklı tek sayıdır. “A” yerine yazılacak rakamların toplamı kaçtır?


10) 30 ile 38 arasındaki tek sayıların toplamı kaçtır?
1) 465 sayısında onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile yüzler basamağının sayı değeri farkı kaçtır?

a) 64 b) 60 c) 56


2) Üç basamaklı doğal sayıların onlar basamağında bulunabilecek tek doğal sayıların sayı değerleri toplamı kaçtır?

a) 25 b) 29 c) 31


3) 1 ve 8 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük ve en büyük iki basamaklı sayının farkına kaç eklersek üç basamaklı en küçük sayıyı elde ederiz?

a) 28 b) 32 c) 38


4) Yüzler basamağında 4 olan üç basamaklı en büyük çift sayı ile üç basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır?

a) 295 b) 397 c) 408


5) 69B üç basamaklı doğal sayıdır. Sayı değerleri toplamı 22 ise “B” yerine hangi rakam gelmelidir?

a) 7 b) 8 c) 9


6) “ 3, 0, 2 “ rakamlarıyla, rakam tekrarı yapmadan yazılabilen en küçük ve en büyük üç basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır?

a) 550 b) 523 c) 352


7) “ 386 – 520 – 488 – 379 – 499 “ sayılarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman baştan 3. sayı hangisi olur?

a) 386 b) 488 c) 520


8) ( 6x100 ) + ( 5x10 ) + ( 1x1 ) şeklinde çözümlenmiş olan sayının “Üç yüz dokuz “ eksiği kaçtır?

a) 341 b) 342 c) 441


9) 386 sayısında yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri ile birler basamağındaki rakamın basamak değeri toplamı kaçtır?

a) 9 b) 36 c) 306


10) “23 < ? < 31” sıralamasında ? yerine gelebilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?

a) 189 b) 188 c) 190


11) 21 ile 35 arasında kaç tane tek doğal sayı vardır?

a) 6 b) 5 c) 4


12) “ 57A “ sayısı üç basamaklı ve çift bir doğal sayıdır. A yerine aşağıdakilerden hangisini yazamayız?

a) 6 b) 8 c) 9


13) Sayıları yazmada kullanılan rakamlar kaç tanedir?

a) 5 b) 9 c) 10


14) “Altıncı” sıra sayısının rakamla gösterilişi hangisidir?

a) 6 b) 6: c) 6.


15) ( 4 x 100 ) + ( 5 x 1 ) şeklinde çözümlenmiş olan sayı hangisidir?

a) 450 b) 405 c) 45


16) 89 – 312 – 75 – 102 doğal sayılarını küçükten büyüğe dizildiğinde sondan üçüncü sayı hangisidir?

a) 75 b) 102 c) 312


17) 5, 0, 2, rakamları kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı en küçük ve en büyük sayılar hangisidir?

a) 205 – 520 b) 250 – 502 c) 205 – 250


18) “Altı yüz iki” sayısının çözümlenerek yazılmış şekli hangisidir?

a) 6 yüzlük 2 onluk 0 birlik

b) 6 yüzlük 2 onluk

c) 6 yüzlük 2 birlik


19) 585 doğal sayısında “5” rakamlarının basamak değerlerinin farkı kaçtır?

a) 505 b) 495 c) 45


20) 33 > K > 39 sıralamasında “K” yerine kaç tane doğal sayı yazılır?

a) 5 b) 6 c) 7
Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? icon1 2-3-7 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek üç basamaklı en küçük ve en büyük sayıları yazınız

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? icon1 İki sayının toplamı 68’dir. Büyük sayı, küçük sayının 2 katından 2 fazla ise büyük sayı kaçtır ?

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? icon1 9 ve 8 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilen iki basamaklı doğal sayıların toplamı, bu rakamların sayı değerleri toplamının kaç katına eşittir?

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? iconTek sayının toplamı 73 ise büyük sayı kaçtır? a 37 b 38 c 39 d 40 10 Ardışık dört sayının toplamı 170 ise en büyük olan sayı kaçtır? a 41 b 42 c 43 d 44 11 Ardışık beş çift

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? icon1 Ardışık üç sayının toplamı 47 dir. Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir. Buna göre,ortanca sayı kaçtır?

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? icon1-Toplamları 29 olan üç doğal sayıdan ortanca sayı, küçük sayıdan 4 büyük, en büyük sayıdan da 6 küçüktür. En küçük sayı kaçtır?

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? icon5,2,0,6 rakamlariyla yazilabilecek en büYÜK ÜÇ basamakli sayi kaçtir?

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? icon1 Kalansız bir bölme işleminde bölünen ile bölen sayının toplamı 220 dir. Bölünen sayı, bölen sayının 4 katı ise bölünen sayı kaçtır?

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? icon1 6’dan büyük en küçük tam sayı ile -3’ten küçük en büyük tam sayı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir ? a -4 b 3 c -2 d 1 2

1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? icon1 Üç ardışık sayının toplamı 165 tir. Büyük olan sayının 2 katının 48 eksiği kaçtır?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©okuladocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents