1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? icon

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır?

Reklamlari:Indir 23.28 Kb.
Title1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır?
Date conversion19.08.2013
Size23.28 Kb.
TypeDocuments
Source

1.Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır?

2-Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katından 6 büyüktür. Farkları 21 ise eksilen sayının 13 eksi­ği kaçtır?

3-Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 5 katına eşittir. Farkları 24 tür. Eksilen sayı kaçtır?

4- 88 - D = 56 ise D yerine kaç yazılmalıdır?


13 + 5 = 18

18-2 = 16

Yukarıdaki işlemin problemi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a. 5 yıl önce 13 yaşında olan Füsun ile 2 yıl sonra 18 yaşında olacak olan Emel'in yaşları toplamı kaç­tır?

b.Filiz, Emel'den 5 yaş büyük; Fü­sun ise Filiz'den 2 yaş küçüktür. Emel 13 yaşında olduğuna göre Füsun kaç yaşındadır?

c.5 yıl önce 13 yaşında olan Ozan, 2 yıl sonra kaç yaşında olur?

d.5 yıl sonra 13 yaşında olacak olan Alper'in 2 yıl önceki yaşı kaçtır?


a.13 sayısının 5 fazlasının 2 eksiği kaçtır?

b.5 eksiği 13 olan sayının 2 eksiği kaçtır?

c.5 yıl önce 13 yaşında olan Ülkü, 2 yıl önce kaç yaşındaydı?

d.Ali'nin 13 lirası var. Veli'nin Ali'den 5 lirası fazla ve Hasan'ın da Veli'den 2 lirası daha fazladır. Hasan'ın kaç lirası vardır?


Fatma, Merve'den 12 yaş büyük ve Betül, Fatma'dan 3 yaş daha bü­yüktür. Merve 13 yaşında olduğuna göre Betül ve Fatma'nın yaşları far­kı kaç olur?

Yukarıdaki problemi çözmek için sı­rasıyla hangi işlemler uygulanır?

A. çıkarma - toplama - çıkarma

B. toplama - toplama - çıkarma

C. çıkarma - toplama - toplama

D. toplama - toplama – çıkarma


Aşağıdaki problemlerin hangisinde sırasıyla çıkarma ve çıkarma işlemle­ri yapılır?

A. 7 yıl sonra 20 yaşında olacak olan Mehmet 5 yıl sonra kaç ya­şında olur?

B. 6 yıl önce 13 yaşında olan Ömer 3 yıl önce kaç yaşındaydı?

C. 4 yıl sonra 19 yaşında olacak olan Alper'in 4 yıl önceki yaşı kaçtır?

D.5 yıl önce 12 yaşında olan Os­man'ın 5 yıl sonraki yaşı kaçtır?


Gül doğduğunda Lale 11 yaşındaydı. Menekşe doğduğunda Lale 19 yaşındaydı. Menekşe 17 yaşında iken Gül kaç yaşında olur?


Üç kardeşin şimdiki yaşları toplamı 42 dir. Kaç yıl önce bu toplam 24 idi?


Ömer doğduğunda Faruk 8 yaşınday­mış. Sıtkı doğduğunda Faruk 15 ya­şındaymış. Sıtkı 11 yaşına geldiğinde Ömer kaç yaşında olur?


Annem doğduğunda babam 12 yaşın­daymış. Ben doğduğumda da annem 25 yaşındaymış. Ben şimdi 10 yaşın­dayım. Babam şimdi kaç yaşındadır?


Uğur, Sevgi ve Nilay'ın şimdiki yaşları toplamı 33 tür. Kaç yıl sonra bu toplam 45 olur?


Dört kardeşin şimdiki yaşları toplamı 39 ediyor. Kaç yıl sonra bu toplam 59 olur?


Üç kardeşin şimdiki yaşları toplamı 37 ediyor. Kaç yıl sonra bu toplam 52 olur?


1.Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır?

2-Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katından 6 büyüktür. Farkları 21 ise eksilen sayının 13 eksi­ği kaçtır?

3-Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 5 katına eşittir. Farkları 24 tür. Eksilen sayı kaçtır?

4- 88 - D = 56 ise D yerine kaç yazılmalıdır?


13 + 5 = 18

18-2 = 16

Yukarıdaki işlemin problemi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a. 5 yıl önce 13 yaşında olan Füsun ile 2 yıl sonra 18 yaşında olacak olan Emel'in yaşları toplamı kaç­tır?

b.Filiz, Emel'den 5 yaş büyük; Fü­sun ise Filiz'den 2 yaş küçüktür. Emel 13 yaşında olduğuna göre Füsun kaç yaşındadır?

c.5 yıl önce 13 yaşında olan Ozan, 2 yıl sonra kaç yaşında olur?

d.5 yıl sonra 13 yaşında olacak olan Alper'in 2 yıl önceki yaşı kaçtır?


a.13 sayısının 5 fazlasının 2 eksiği kaçtır?

b.5 eksiği 13 olan sayının 2 eksiği kaçtır?

c.5 yıl önce 13 yaşında olan Ülkü, 2 yıl önce kaç yaşındaydı?

d.Ali'nin 13 lirası var. Veli'nin Ali'den 5 lirası fazla ve Hasan'ın da Veli'den 2 lirası daha fazladır. Hasan'ın kaç lirası vardır?


Fatma, Merve'den 12 yaş büyük ve Betül, Fatma'dan 3 yaş daha bü­yüktür. Merve 13 yaşında olduğuna göre Betül ve Fatma'nın yaşları far­kı kaç olur?

Yukarıdaki problemi çözmek için sı­rasıyla hangi işlemler uygulanır?

A. çıkarma - toplama - çıkarma

B. toplama - toplama - çıkarma

C. çıkarma - toplama - toplama

D. toplama - toplama – çıkarma


Aşağıdaki problemlerin hangisinde sırasıyla çıkarma ve çıkarma işlemle­ri yapılır?

A. 7 yıl sonra 20 yaşında olacak olan Mehmet 5 yıl sonra kaç ya­şında olur?

B. 6 yıl önce 13 yaşında olan Ömer 3 yıl önce kaç yaşındaydı?

C. 4 yıl sonra 19 yaşında olacak olan Alper'in 4 yıl önceki yaşı kaçtır?

D.5 yıl önce 12 yaşında olan Os­man'ın 5 yıl sonraki yaşı kaçtır?


Gül doğduğunda Lale 11 yaşındaydı. Menekşe doğduğunda Lale 19 yaşındaydı. Menekşe 17 yaşında iken Gül kaç yaşında olur?


Üç kardeşin şimdiki yaşları toplamı 42 dir. Kaç yıl önce bu toplam 24 idi?


Ömer doğduğunda Faruk 8 yaşınday­mış. Sıtkı doğduğunda Faruk 15 ya­şındaymış. Sıtkı 11 yaşına geldiğinde Ömer kaç yaşında olur?


Annem doğduğunda babam 12 yaşın­daymış. Ben doğduğumda da annem 25 yaşındaymış. Ben şimdi 10 yaşın­dayım. Babam şimdi kaç yaşındadır?


Uğur, Sevgi ve Nilay'ın şimdiki yaşları toplamı 33 tür. Kaç yıl sonra bu toplam 45 olur?


Dört kardeşin şimdiki yaşları toplamı 39 ediyor. Kaç yıl sonra bu toplam 59 olur?


Üç kardeşin şimdiki yaşları toplamı 37 ediyor. Kaç yıl sonra bu toplam 52 olur?

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? icon1 Bir çıkarma işleminde fark 38, eksilen 71 ise çıkan sayı kaçtır ?

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? icon1 Bir çıkarma işleminde eksilen 703, çıkan 187 ise fark kaçtır?

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? icon1 Kalansız bir bölme işleminde bölünen ile bölen sayının toplamı 220 dir. Bölünen sayı, bölen sayının 4 katı ise bölünen sayı kaçtır?

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? icon1. Bir sayının 4/5 inin 3 fazlası aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? a 15 b 20 c 25 d 30

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? icon1. A X B = 56 işleminde a nın sayı değeri 8 olduğuna göre a b nın farkı kaçtır?

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? icon1 İki sayının toplamı 68’dir. Büyük sayı, küçük sayının 2 katından 2 fazla ise büyük sayı kaçtır ?

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? icon1 Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri diğerinden 5 eksiktir.Çarpanların toplamı 27 olduğuna göre çarpım kaçtır?

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? iconTek sayının toplamı 73 ise büyük sayı kaçtır? a 37 b 38 c 39 d 40 10 Ardışık dört sayının toplamı 170 ise en büyük olan sayı kaçtır? a 41 b 42 c 43 d 44 11 Ardışık beş çift

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? icon1. Bir bölme işleminde bölen 6 bölüm 72 ise bölünen sayı kaçtır? 2

1. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çı­kan sayının 4 katına eşittir. Farkları 24 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? iconX bir doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©okuladocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents