Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор icon

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор

Reklamlari:Indir 22.99 Kb.
TitleНаблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор
Date conversion21.04.2013
Size22.99 Kb.
TypeDocuments
Source

Наблюдение, контрол и поведение на м.с при пациенти на монитор и перфузор
I. Монитор


Мониториране означава апарат за наблюдение, контрол и регистриране на някои жизнени функции като:

* ССС - чесота, пулс, кр.налягане, ЕКГ, ЦВН, минутен сърдечен обем, пулс за оксиметрия

* Дихателна система: честота, дълбочина и ритъм, минутна вентилация, издишани газове, кръвно-газов анализ (КГА)

* Нервна система - енцефалограма

* Температура - вътрешна (ендотрахеална и ректална)


Съвременните апарати имат памет, светлинна и звукова аларма, които се включват в дадени параметри. Видове монитори:

 • периодичен - при следоперативен ранен или късен период

 • индивидуален мониторинг

 • централен - на сестрински пост

 • дистанционен - писука на лекаря дори когато не е близо до пациента

Изискванията към апаратите са: да имат памет; да има светлинна и звукова аларма и да се активира при зададени параметри
^

Задължение на мед.сестра:


  1. Поддържане на апаратите в изправност и при проблем се уведомява на лекар

  2. Апаратурата в интензивното отдленеие задължително се включва в ел.мрежата, а с батерии само при пренасяне на пациента. Да има поне 6 контакта до леглото на пациента. При аварии, изгасване на тока апарата се включва на агрегат.

  3. Апарата се дезинфекцира щателно всеки ден според избраната от клиника дезинфектант. Щателна дезинфекция на крайниците.

  4. Крайна дезинфекция на всички приспособления

  5. При всяко замърсяване (кръв, секрети) кабелите веднага се почистват. Кабелите да не са оплетени и да са достатъчно дълги.

  6. Не трябва да има оплетени кабели; да има добра подвижност на пациента

  7. М.с трябва правилно да кодира задаваните параметри според указанията на лекаря

  8. Към монитора вървят всички електроди, маншети, кабели

  9. Монитора не освобождава м.с от активно наблюдение - постоянно наблюдение

  10. Ако пациента е окосмен - задължително се обръсва, за да се залепват добре електродите на кожата

  11. За отчитане на кръвното налягане се слага маншета

  12. Монитора първо се включва, второ - проверка, трето - прикрепяне, четвърто - закодиране на параметри.


II. Перфузор - позволява бавно и дозирано въвеждане на лекарствени средства, инфузионни разтвори и за парентерално хранене до 50 мл. Включва се на ел.мрежа

Характеристика:


 • Регулиране на точно количество (в мг) на лекарствени средства (сърд.гликозиди най-добре се внасят с перфузор)

 • Има възможност за прилагане едновременно на много лек. вещества

 • При перфузор организмът бавно се насища с лекарствени вещества

 • Перфузорите вървят заедно с 50 мл спринцовки и удължители (стерилни), които се свързват с абокат (железните препарати са с черни удължители)

 • Всяко деление отговаря на 1 мл

 • На самата спринцовка задължително се вписва името на лекарството и дозировката

 • Разреждането винаги става до 50 мл

 • М.с трябва да задава с каква скорост да се въвежда лекрственото вещество

 • Всеки перфузор има аларма и при проблем, неправилно поставяне на спринцовката, при завършване на лекарството перфузора ни алармира

 • Да е в близост до пациента

 • След приключване работа с перфузор, се дезинфекцива, спринцовката и удължителля се изхвърлят.

 • М.с трябва да знае как да работи с перфузори

 • М.с наблюдава болния

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор iconНаблюдение, контрол и поведение на мс при пациенти на монитор. Попълване на реанимационен лист
Мониторирането се осъществява с многофункционални монитори, осигуряващи продължително мониториране, като резултата се изписва на...

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор iconНаблюдение и грижи при болни с изпотяване
То може да се изразява само локално с изпотяване на ръцете, краката или подмишниците, можеда бъде и общо изпотяване. При повишено...

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор iconСиноними: Cefoperazone (Balkanpharma), Cefobis (Pfizer), Cefobid (Roerig). Действие
При холестаза и чернодробна недостатъчност плазменият му полуживот се удължава и излъчването му с урината се повишава. При пациенти...

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор icon16 План за сестрински грижи при пациенти с язва на дванадесетопръстника
Приемане на болния във вътрешно отделение – настаняване в съответната стая и легло

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор icon20 Сестрински грижи при пациенти с гломерулонефрити
Разговор с пациента или с неговите близки с цел събиране на информация за попълване на необходими документи

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор iconСестрински грижи при пациенти с съдови заболявания. Разширени вени (Варици)
Показания за хирургично лечение има при големи варикозни пакети и разширени вени. Прави се разрез по линията на дамски чорап с заден...

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор icon9 План за сестрински грижи при пациенти с операция на простатата. Доброкачествена простатна хиперплазия
М. с осъществява първоначален предразполоагащ контакт с цел осигуряване на психоемоционален комфорт

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор icon34 Сестрински грижи при пациенти с изгаряне
Разговор с пациента, ако е в състояние, а ако е невъзможно – с близките му с цел събиране на информация за инцидента

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор iconСестрински грижи при пациенти с подагра
Най-често е наследствена свързано с нарушеване на междинната обмяна на нуклеопротеините и тяхното елиминиране, но може да е като...

Наблюдение, контрол и поведение на м с при пациенти на монитор и перфузор icon5 Сестрински грижи при пациенти с Илеус – предоперативен и следоперативен период
Пкк, дкк, биохимия, опр на кр група, екг, урина за качествено и количествено изследване, рентгеноскопия на бял дроб и сърце, рентгеноскопия...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©okuladocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents