Çalışmanın Konusu icon

Çalışmanın Konusu

Reklamlari:Indir 31.65 Kb.
TitleÇalışmanın Konusu
Date conversion01.07.2013
Size31.65 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/7. Ailenizdeki bireylerin aзНrlНklarНnН ve boylarНnНФlЗerek sНralayНnНz.doc
2. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/ArkadaЯlarНnНza ya da sevdiзiniz kiЯiye bayram kutlama tebriзi tasarlayНn..doc
3. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/AзНrlНk,uzunluk,zaman,sНvН ФlЗme araЗlarНnН tanНtНnНz..doc
4. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Beden Eзitimi dersi iЗin yapНlmasН gereken НsНnma hareketlerini sНrasНyla Фзrenerek arkadaЯlarНna Фзret..doc
5. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Bez Bebek.doc
6. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/CanlНlarНn yaЯadНзН yer.doc
7. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Duvar saati yapНmН.doc
8. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/EliЯi kaзНdНyla kolaj (yНrt-kes yapНЯtНr) ЗalНЯmasН yapНn.doc
9. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/EЯit kollu terazi yapНmН..doc
10. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Hayalimizdeki ev Grsl santlr.doc
11. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Hayvanlar AlbБmБ.doc
12. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Kartondan bir saat yaparak arkadaЯlarНmНza saat okumayН Фзretelim.doc
13. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Kirli ve Temiz Зevre baЯlНklН iki ayrН resim oluЯturun..doc
14. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Metre yapНmН.doc
15. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Mevsimler ve aylardaki deзiЯimler.doc
16. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/PROJE ЩDEVШ KONULARI 2.doc
17. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/ParalarНmНzН ve Фzelliklerini anlatan resimli bir levha hazНrlayНnНz..doc
18. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/SeЗtiзi bir ЗalgН aleti kullanarak bir Зocuk ЯarkНsНnН Зalma, sФyleme..doc
19. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/SНnНfНmНza dikilecek perde iЗin her bir Фзrenciden ne kadar para toplayacaзНmНzН bulalНm..doc
20. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Tek ve Зift sayНlarН tanНtНcН bir afiЯ hazНrla..doc
21. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/TЪRKАE Masal kitabН.doc
22. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/YФresel tБrkБlerimiz.doc
23. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/deprem.doc
24. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/en sevilen.doc
25. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/eski oyunlar.doc
26. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/h. bilgisi Зocuklugum ve ailem.doc
27. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/kitap okuma.doc
28. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/kutladНзНmНz bayramlar.doc
29. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/sevdiзi hayvan.doc
30. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/tasarruf ve kumbara yapНmН.doc
31. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Фzel yemek.doc
32. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/ШlkyardНm nedir.doc
33. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/ШЗinde hayvan isimlerinin bulunduзu bir bulmaca hazНrlanmasН..doc
34. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/3. sНnНf Proje Фdev konularН/Щзrenmediзimiz deзiЯik bir okul ЯarkНsНnН Фзrenip sНnНf ortamНnda sНnНf ortamНnda arkadaЯlarНna sФyleme ve Фзretme..doc
35. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/Genel.doc
36. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/PROJE ЩDEVШ KONULARI 2.doc
37. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/2. SНnНflar Beden Eзitimi Performans Щdevi Eskiden Oynanan Oyunlar.doc
38. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/BШR YOLCUYA.doc
39. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/Hayalimizdeki ev matematik.doc
40. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/PROJE ЩDEVШ KONULA.RI.doc
41. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/PROJE ЩDEVШ KONULARI.doc
42. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/PROJE ЩZDEжERLENDШRME FORMU.doc
43. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/TЪRKАE izcilik.doc
44. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/dБnya gБneЯ ve ay modeli.doc
45. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/dБnya gБnneЯ ve ay modeli.doc
46. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/gazeteproje.doc
47. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/h. bilgis.i Зocuklugum ve ailem.doc
48. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/h. bilgisi Зocuklugum ve ailem.doc
49. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/izcilik.doc
50. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/muzikPerfOdvi.doc
51. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/mБzik Proje.doc
52. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/takvim.doc
53. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/tasarruf ve kumbara yapНmН.doc
54. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/proje2.sНnНf/Фzel y.emek.doc
55. /proje ve performans Фdevleri/proje performans-www.sorubak.com/ЩZ DEжERLENDШRME FORMU.doc
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi matematik proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi tüRKÇe proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi matematik proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi beden eğİTİMİ proje ödevi
GÖrsel sanatlar proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi hayat biLGİSİ performans ödevi
Matematik proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi görsel sanatlar proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi matematik proje ödevi
Adı Soyadı: proje Adı: Hayalimizdeki ev
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi hayat biLGİSİ proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi matematik proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi görsel sanatlar proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi matematik proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3- b sinifi hayat biLGİSİ projesi
Proje ödevi konulari 3/B
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi matematik proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi müZİk proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi matematik proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi matematik proje ödevi
Konu: Hikaye/masal kitabı hazırlama. Beklenen performans
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu
1-Bilgiye ulaşma becerisi
Matematik dersi pproje ödevi Proje Ödevin Adı : En Sevdiğim Hangisi?
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi beden eğİTİMİ proje ödevi
Proje ödevi – Hayat Bilgisi Adı Soyadı
Proje ödevi ve değerlendirme formu
Çalışmanın Konusu
Proje ödevi ve değerlendirme formu
Hayat biLGİSİ proje ödevi – Tasarrufun Önemi ve Kumbara Yapımı
TÜRKÇe proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi beden eğİTİMİ proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi hayat biLGİSİ proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi müZİk proje ödevi
Bekirpaşa vakif iLKÖĞretim okulu 3-b sinifi beden eğİTİMİ proje ödevi
Proje ödevi konulari 3/B
Proje ödevi – Beden Eğitimi ders: beden eğİTİMİ ÖĞrenme alani
Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın
Proje ödevi Matematik
Proje ödevi konulari 2/B
Proje ödevi konulari 2/B
Proje özdeğerlendirme formu
TÜRKÇe dersi performans ödevi Adı Soyadı
Hayat biLGİSİ proje ödevi – Dünya Güneş ve Ay Modeli Yapımı
Hayat biLGİSİ proje ödevi – Dünya Güneş ve Ay Modeli Yapımı
Proje ödevi KILAVUZU proje ödevi konusu: gazete çikariyoruz ödevin süresi
Proje ödevi – Hayat Bilgisi Adı Soyadı
Proje ödevi – Hayat Bilgisi Adı Soyadı
TÜRKÇe dersi performans ödevi Adı Soyadı
Bekirpaşa vakif io müZİk dersi performans ödevi
MÜZİk proje ödevi
Matematik proje ödevi – Takvim Yapımı
Hayat biLGİSİ proje ödevi – Tasarrufun Önemi ve Kumbara Yapımı
TÜRKÇe proje ödevi
Formu (öğrenci tarafından doldurulacaktır.)

TÜRKÇE DERSİ – PROJE ÖDEVİ


Çalışmanın Konusu : Kutladığımız bayramların isimlerinin yazılması. Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapılması. En çok sevdiğiniz bayram hangisidir? Neden? Bayramda çocuk konulu bir yazı yazılması.

Çalışmanın Adı : Kutladığımız Bayramlar

Çalışmanın Süresi : 5 AY

Çalışmanın Amacı : Duygu ve düşüncelerini ifade edebilme.

Kazanım : Bayramlara olan duygu ve düşüncelerini öz ve anlamlı cümlelerle ifade ederler.

Çalışmamız Neler İçermeli?

-A4 fotokopi kağıdı

Kaynaklar : Öğretmenler, aile büyükleri.

Araç ve Gereç : A4 fotokopi kağıdı, kalem, silgi, açacak.

Ödevi Nasıl Yapabilirsiniz?

1. Kutladığımız bayramları yazabilir eski bayramlarla ilgili büyüklerinizle söyleşi yapabilirsiniz.

2. En çok sevdiğiniz bayramı nedeniyle yazmayı unutayın.

3. Bayramda çocuk konulu bir yazı yazın.

4. Çalışmanızın kapsamlı olmasına dikkat edin. Çok sayıda kişiyle söyleşi yapın.

5. Çalışmalarınızı sınıfta sunacaksınız. Sunumu 30dakikada tamamlayacak şekilde planlayın.


PROJE TESLİM TUTANAĞI

Okulun adı:

BEKİRPAŞA VAKIF İLKÖĞRETİM OKULU

Öğretim yılı

2008-2009

Dersin adı
Sınıfı
Öğrencinin adı soyadı
Projenin konusu
Proje veriliş tarihi
Proje teslim tarihi
Proje nasıl hazırlanacak?

 bireysel  grup

Projenin Değerlendirilmesi

1

Amaca uygun plan yapmak

4
2

Farklı kaynaklardan bilgi toplamak

10
3

Projeyi plana göre gerçekleştirmek

3
4

Derste anlatılanlar bilgileri projede kullanmak

2
5

Özgün bir ürün ortaya koymak

10
6

Proje konusunu yaşamla ilişkilendirmek

4
7

Düzgün, akıcı ve anlaşılır bir dille yazmak

8
8

Türkçe yazım kurallarına uymak

10
9

Raporu düzenli ve temiz hazırlamak

10
10

Raporu dosyalamak

6
11

Düzgün, akıcı bir Türkçe ile konuşmak

6
12

Proje sürecinde yapılanları anlatmak

4
13

Projeyi ilgi çekici bir biçimde sunmak

8
14

Sunuyu kısa tutmamak

4
15

Sorulara cevap verebilmek

3
16

Yaptığı çalışmalardan bir sonuca ulaşmak

5
17

Süresi içinde çalışmasını bitirmek.

5Toplam

100

Mümin Çoban

3-B Sınıf Öğretmeni

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Çalışmanın Konusu iconMÜnhasiran asil iŞvereniN İŞyerinde çalişmanin gerekmesi

Çalışmanın Konusu iconBu çalişmanin amaci enerjiNİn tariHİ 1 Önce bir senaryo 1 tarihsel süREÇ enerji ve dünya

Çalışmanın Konusu iconCorporate film fest yilini geride birakiyor. Ekipler bir yildir yaptiklari özveriLİ Çalişmanin üRÜnleriNİ sergilemeye hazirlaniyor

Çalışmanın Konusu iconBu çalışmanın amacı, Türkiye genelinde kişilerin sağlık bilgisi edinmede Internet farkındalıklarını ve sağlık bilgisi edinmede tercihlerini belirlemektir. Bu amaçla Türk Nefroloji Derneğinin Türkiye genelinde

Çalışmanın Konusu iconKonusu

Çalışmanın Konusu iconKonusu

Çalışmanın Konusu iconKonusu

Çalışmanın Konusu iconKonusu

Çalışmanın Konusu iconKonusu

Çalışmanın Konusu iconKonusu

Çalışmanın Konusu iconKonusu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©okuladocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents